Categorieën

Kiezen
Interparking
Pcard+
Gastronomie
Cultuur
Promotie
Lifestyle
Toerisme

Periode

Namen

Namen

Vanaf 2020 biedt Interparking een nieuwe parking van 750 plaatsen aan op de place du Grognon, een heel populaire wijk in Namen, aan de samenloop van Samber en Maas. Na de eerste werken heeft een team van archeologen voor iets langer dan een jaar postgevat op de plaats. Op die manier willen zij de laatste historische geheimen van deze wijk achterhalen en de getuigenis ervan beschermen.

Sinds maart van dit jaar doen de teams van de Direction de l’Archéologie du Service Public Wallonie en de vzw Recherches et Prospections Archéologiques de ene ontdekking na de andere op deze bakermat van de Naamse geschiedenis. 

Door de opgravingen kwamen zij alvast heel wat te weten over de geschiedenis van de wijk. Tot de recente ontdekkingen behoren drie nieuwe Gallo-Romeinse constructies uit de 2e en 3e eeuw, een Karolingische straat die dateert van de 9e eeuw, stukken van de omwalling uit de 10e en 11e  eeuw, de muren en latrines van verschillende middeleeuwse huizen die tussen de 12e en 15e eeuw op de site werden opgetrokken, en de kelders en beerputten van talrijke moderne woningen die er stonden tussen de 16e en de 19e eeuw. 

Er werden ook talrijke voorwerpen opgegraven, zoals een godenhoofd van keramiek dat dateert van de 3e eeuw, alsook aarden werktuigen uit de 18e en 19e eeuw. 

Door ze samen te leggen met andere historische archieven, kunnen de onderzoekers nu teruggaan tot het mesolithicum (rond 8.500 v.C.) om de eerste sporen van bewoning van de plaats te vinden. We weten nu dat rond de 1e eeuw de eerste tekenen van verstedelijking opduiken, waaruit later Namen zal ontstaan. Historici beschikken voortaan over essentiële informatie om de verschillende fasen van de groei van de Waalse hoofdstad te reconstrueren, via onder meer de bloei van de ambachtskunst en de havenactiviteiten, gevolgd door de bouw van de eerste stadswal in de 11e eeuw. 

De bouw van de nieuwe parking kadert in het plan om deze wijk, die bij de Namenaars erg populair is, maar na de vele sluitingen van bedrijven in de jaren 70 wat aan haar lot werd overgelaten, nieuw leven in te blazen. Afspraak dus in 2020 om de Grognon opnieuw te zien verrijzen.